VIP Sex Shopv2020.001

Vibrators We-Vibe Jive (1065)

We-Vibe Jive 10 dažādi vibrācijas ritmi. We-Connect mobilajā aplikācijā ir pieejami vēl vairāki vibrāciju ritmi. Jive vibroola ir aprīkota ar Bluetooth antenu, kas ir paslēpta elastīgā "astītē" - ar tās palīdzību bez interneta savienojuma vibroolu var kontrolēt līdz pat 9 m attālumā.

manufacturer: We-vibe

price: 99.00

amount: 2